MENIU
Your Cart

Politica de Confidentialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cine suntem. Prezentul site web și magazin online (în continuare, “Site-ul”) sunt operate de Braistore S.R.L., societate de naționalitate română, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J08/126/2017, CIF RO 36970300, având sediul social în România, județul Brașov, comuna Bod, str. Andrei Șaguna nr. 376.

Protecția datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea Site-ului se va realiza cu respectarea regulilor și celor mai bune practici prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 (în continuare, “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “RGPD”) și de legislația aplicabilă pe teritoriul Romaniei, inclusiv Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

În acest sens, prezentul document are scopul de informare asupra modului în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele cu caracter personal pe care ni le comunicați în cursul utilizării Site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal ori de câte ori condițiile legale sau tehnice vor impune modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.


Categorii de date cu caracter personal prelucrate. Prelucrăm doar date cu caracter personal pe care Dumneavoastră ni le dezvăluiți direct, fără a colecta astfel de date automatic sau de la terțe părți, astfel încât vă păstrați controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. În cursul operării Site-ului, primim următoarele date:

Dacă alegeți să vă creați un cont, ne transmiteți următoarele date:

 •     adresa de e-mail — necesară pentru a avea un identificator unic pentru Dvs.;
 •     numele și prenumele — necesare pentru a putea să ne adresăm Dvs. într-un mod prietenos;

Când plasați o comandă, ne transmiteți următoarele informații:

 •     adresa de e-mail — necesară pentru a vă putea contacta în vederea confirmării comenzii și livrării produselor;
 •     numele si prenumele — necesare pentru a vă putea livra produsele și întocmi documentele contabile;
 •     adresa de livrare — necesară pentru a vă putea livra produsele;
 •     număr de telefon — necesar pentru a vă putea contacta în vederea confirmării comenzii și livrării produselor.

Dacă vizitați Site-ul, anumite informații pot fi stocate în cookie-uri — fișiere text salvate pe dispozitivul Dvs — și anumite informații despre Dvs. și dispozitivul utilizat pot fi înregistrate automat de Google Analytics. Mai multe informații despre cum funcționează Google Analytics și informațiile colectate pot fi găsite prin accesarea acestui link: https://policies.google.com/privacy. Aceste informații nu ne sunt accesibile în mod individual, ci doar agregat, fără să le putem atașa unui cont sau unei comenzi.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date clasificate de RGPD în categorii speciale de date cu caracter personal și nici date ale persoanelor minore, Site-ul fiind destinat doar persoanelor majore.


Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- prestarea serviciilor noastre online, atunci când prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea unui raport juridic între noi și Dvs. și / sau este impusă de legislația aplicabilă, inclusiv:

 • personalizarea Site-ului prin crearea unui cont;
 • înregistrarea, verificarea, confirmarea, facturarea și livrarea comenzilor;
 • acordarea de ajutor utilizatorilor, inclusiv anularea / modificarea comenzilor, soluționarea problemelor referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • returnarea produselor, conform prevederilor legale
 • rambursarea contravalorii produselor, conform prevederilor legale;

- apărarea intereselor noastre legitime, precum cele de a conduce o activitate comercială profitabilă, încasarea sumelor datorate și evitarea costurilor nejustificate, cu menținerea unui echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale;

Durata de păstrare a datelor Dvs. cu caracter personal. În principiu, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe Site, iar datele care sunt înscrise în documentele contabile cel puțin pe durata stabilită de legislația contabilă aplicabilă. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea informațiilor sau închiderea contului prin transmiterea unui email la info@braistore.ro și vom da curs acestei solicitări, sub rezerva necesității păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal. Nu transmitem și nu permitem accesul la datele Dvs. cu caracter personal în afară de situațiile în care o asemenea transmitere sau acces este necesară prestării serviciilor în beneficiul Dvs. sau apărării intereselor noastre legitime, respectiv furnizorilor de servicii de curierat, bancare, IT sau juridice implicați în procesarea unei comenzi, a unei plăți sau a unui incident.

De asemenea, putem transmite sau divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, doar în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor.

În ce țări transferăm datele Dvs. cu caracter personal. Stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Securitatea datelor Dvs. cu caracter personal. Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face în mod criptat (SSL) și stocarea lor se face pe un server securizate. Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Mobilpay (https://www.mobilpay.ro). În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că siguranța transmiterii de informaţii prin Internet sau prin intermediul altor reţele publice, nu poate fi garantată, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu va putea fi atrasă răspunderea noastră pentru incidente de securitate ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile Dvs. Vă sunt recunoscute toate drepturile garantate de RGPD, respectiv:

dreptul de a fi informat;

dreptul de acces la date;

dreptul de corectare a datelor;

dreptul de a obține ștergerea datelor;

dreptul la restricționarea prelucrării datelor;

dreptul la portabilitatea datelor;

dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere sau de a vă adresa justiției;

Informații suplimentare cu privire la aceste conținutul și întinderea acestor drepturi sunt disponibile pe site-ul autorității de supraveghere la adresa https://www.dataprotection.ro.

Pentru a vă putea exercita oricare dintre aceste drepturi, ne puteți contacta folosind adresa de email info@braistore.ro sau oricare din detaliile de contact de mai sus.

Nicio exercitare a unui drept al Dvs. privind datele cu caracter personal nu va fi taxată sau supusă vreunei formalități nerezonabile, cu excepția cazului în care aceasta este abuzivă, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o taxă rezonabilă, informându-vă de cuantumul acesteia înainte de a vă soluționa cererea.

Vom răspunde la orice solicitări legitime în termen de o lună, cu excepția cazului în cererea este deosebit de complexă sau cuprinde solicitări multiple, caz în care termenul se poate prelungi până la o două luni și care vă vom informa cu privire la aceasta. Calculul termenelor se va face în conformitate cu dispozițiile Codului de Procedură Civilă (art. 181 și urm.).

Nu vom da curs cererilor care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.